סרטון מטריד

13/12/2008

עבור כוכבת הילדים השנויה במחלוקת זרובבלה